Kosedyrs Xavier  *10.09.2017
creme
Int. Ch. Zoe av Londra & Gr. Int. Ch. Forest Myths Dynamite Franz
GSD4 und PKDef frei, FeLV negativ

HCM, PKD und CIN normal geschallt
20.12.2018 Dr. Schinner-Peters, Pawpeds zertifiziert